Popravak, gradnja i održavanje drvenih brodova

Popravak, gradnja i održavanje tradicionalnih drvenih brodova

  • Izmjena dotrajalih i izrada novih djelova (madiri,šijolete,rebra,kolumba,ašta…)
  • Izrada kabina i nadkabina (mahagoni,hrast…)
  • Izrada ili izmjena dotrajalih paluba (tik,iroko…)
  • Zaštita drva, bojanje i lakiranje

Brodogradilište raspolaže sa kompletnom brodostolarskom radionom, opremljenom sa svim potrebnim električnim alatima za obradu drva uz one tradicijonalne, bazenom za močenje drva na tradicijonalan način te iskustvom i višegodišnjom tradicijom u drvenoj brodogradnji.