• Izrada tikove palube, brodskog interijera – brušenje, lakiranje drvenih površina, sanacija dotrajale tikovine, izmjena fuga, brušenje tikovine i nanošenje tikovog ulja.

• Sanacija oštećenja na gelcoatu i staklo plastici.