Nanošenje primera i antivegetativne boje

• Priprema i brušenje stare antivegetativne boje (kopera) te nanošenje novog.

• Potpuno uklanjanje naslaga stare antivegetativne boje (kopera) vodenim pjeskarenjem.

 

Kvalitetna zaštita i redovno održavanje bitan su faktor koji će produžit vijek vašeg plovila. Hempel, International ili Veneziani u samom su vrhu proizvoda koje koristimo za zaštitu i održavanje Vašeg plovila.

 

 

Antiosmoza

• Veneziani (aquastop) i  JOTUN program za sanaciju osmoze i bojanje.

• Suho i mokro pjeskarenje.

 

Najveći problem koji se može pojaviti na podvodnom dijelu stakloplastičnih brodica je osmoza. Zanemarivanje redovnog godišnjeg održavanja uzrok je pojave mjehurića  procesa osmoze u laminatu, najčešće podvodnog dijela trupa, a uzrok su nepoštivanje uvjeta pri kojima bi se trebalo vršiti laminiranje plovila prilikom gradnje te manja ili veća odmah ne sanirana oštećenja na podvodnom dijelu plovila. Najbolji način sprječavanja osmoze je zaštita trupa dok je nov epoksi prajmerom i redovito godišnje održavanje podvodnog dijela plovila. Možemo za Vas izvršiti pregled podvodnog dijela plovila i detaljno  instrumentom odrediti koliki je stupanj vlage u laminatu i na temelju toga  provesti potrebnu antiosmotsku sanaciju.