Brodogradilište s posebnom pažnjom brine o opasnom otpadu, te fekalnim i zauljenim vodama, koje nastaju na njezinom prostoru kao i onom koje gosti i korisnici usluga trebaju odložiti kada uplove.

Našim korisnicima informaciju o načinu i mjestima gdje mogu odložiti otpad, te pomoć pri odlaganju krupnog otpada, sa zadovoljstvom će pružiti djelatnici Brodogradilišta.

 

Kako bi omogućili lakše odlaganje otpada na raspolaganje stavili smo 3 kante po 250L za komunalni otpad, te stanicu za prikupljanje otpadnog ulja i filtera, uljne ambalaže, zauljenih krpa i ambalaže boja i lakova.

 

Tu je i separator za zauljene vode i tehnološki mulj, te separator fekalnih voda.

 

Za daljnje zbrinjavanje otpada brine se ovlaštena tvrtka za zbrinjavanje opasnog otpada  koja otpad odvozi i zbrinjava na za to prikladan način.

 

Na ovaj način Brodogradilište Filipi  pridonosi sveukupnom očuvanju našeg okoliša i planeta u cjelini.