• 000 kn

  Dizanje ili spuštanje broda (po 1 operaciji)

 • KATAMARANI

  po dogovoru
 • 000 kn

  Pranje i čišćenje podvodnog dijela broda

 • Dizanje i spuštanje broda, pranje i čišćenje podvodnog dijela broda 000 kn
 • Korištenje slipa (spust za plovila na kolicima) jedna operacija 0 kn
 • Montaža ili demontaža jarbola 532 kn

NAPOMENA

Prilikom godišnjeg remonta plovila svako plovilo ima 5 dana besplatne ležarine na kopnu.

Korištenje usluge dizanja, spuštanja i pranja plovila izvan radnog vremena od (16:00 – 20:00 sati) uvećavaju se za 50% a preko (20:00- 08:00) cijena po dogovoru.

Vlasnik plovila nema pravo koristiti usluge trećih osoba bez odobrenja uprave Brodogradilišta!

Vlasnik plovila dužan je unaprijed prijaviti Brodogradilištu izvođenje bilo kakvih većih radova na plovilu!

Vlasnik plovila ili osoba koja upravlja plovilom dužna je unaprijed prijaviti osobi koja upravlja dizalicom svaku skrivenu točku ili manu na plovilu koje koristi uslugu dizalice. Brodogradilište ne odgovara za eventualne štete koje mogu nastati kao posljedica skrivene točke ili mane na plovilu za vrijeme korištanja dizalice.

 

Sve cijene su izražene u kunama i uračunat je PDV 25%.